Projektový den – Národní park Podyjí

Dne 10. 9. 2021 jsme využili krásného počasí a vyrazili směr Čížov/ Hardegg. Průvodcem nám byla odborná průvodkyně z NP Podyjí – paní Králová, která nám řekla mnohé o zdejší přírodě a rozmanitých druzích rostlin a živočichů zde žijících. Kromě toho jsme se dozvěděli o tom, jak se příroda v NP chrání a jak můžeme k ochraně přírody přispět i my.

Mgr. Pavel Čopf

První den školy ZŠ – přivítání prvňáčků a školního roku 2021/ 2022

Vážení rodiče,

ve středu 1. 9. 2021 proběhne od 8. hodin, tak jako každý rok, slavnostní zahájení školního roku se zástupci a významnými osobnostmi obce. Všichni rodiče jsou tedy zváni!

Na základě metodiky MŠMT je možné první testování žáků posunout na 2. září, což učiníme. Proto odpodanou komplikace s organizací testování. Jediné hygienické omezení, které v tento den prosím dodržujte je nošení ochrany dýchacích cest. Ve vestibulu školy bude také, jako obvykle, umístěna dezinfekce na očištení rukou.

Těšíme se, že spolu zahájíme nový školní rok, který snad bude normálnější, než ten minulý!

Za celý personál naší školy,

Mgr. Pavel Čopf

Informace pro rodiče nově zapsaných žáků MŠ

Vážení rodiče,

jak jsem Vás informoval již při zápisu Vašich dětí do naší školky, školní rok 2021/ 2022 začíná dne 1. 9. 2021. Při prvním příchodu do školy je potřeba mít od lékaře potvrzenou “Přihlášku dítěte” (ke stažení zde, případně lze ve všedních dnech 6:30 – 15:45 vyzvednout přímo ve škole u paní učitelky). Pokud si budete přihlášku tisknout samostatně, prosím, abyste ji vytiskli na jeden papír – oboustranně. Evidenční listy a GDPR s Vámi paní učitelka vyřeší osobně ve škole.

MŠ bude v tomto školním roce v provozu každý všední den v čase od 6:15 do 16:00.

Veškeré podrobné informace o každodenním fungování školky se dozvíte 1. září přímo od paní učitelky Blanky Jilkové. Na první den nicméně bude Vaše dítě potřebovat přezůvky. Prosíme jen o dodržení příchodu mezi 6:15 – 8:00.

S přáním hezkého zbytku letních dní,

Mgr. Pavel Čopf

Otevření MŠ a ŠJ od 16. 8. 2021

Vážení rodiče,

jak jste byli informováni již koncem školního roku, naše MŠ v tomto roce otevře již 16. 8. 2021 a to v plném provozu.

Chtěl bych jen zdůraznit, že docházet mohou pouze děti, které byly zapsány pro školní rok a do školky docházely v průběhu šk. roku 2020/ 2021. Děti, zapsané v rámci posledního zápisu do MŠ, který probíhal v průběhu května 2021, jsou zapsány až na příští školní rok 2021/ 2022, který oficiálně začíná 1. 9. 2021.

Od 16. 8. 2021 bude taktéž v plném provozu školní jídelna a to jak pro žáky MŠ, tak pro veřejnost.

Epidemická opatření prozatím zůstavají stejná jako tomu bylo na konci školního roku.

Mgr. Pavel Čopf

Slavnostní zakončení školního roku 2020/ 2021

Uplynulý školní rok nebyl takový, jaký by měl být. O to raději jsmě byli, když jsme alespoň jeho konec mohli oslavit za relativně “normálních” podmínek.

Žáci naší školy si odnesli krásná vysvědčení za potlesku rodičů a také významných osobností naší obce mezi nimiž nechyběl také pan starosta Zbyněk Frey.

Žákyním 5. ročníku, které naši školu letos opouští jsme, doufám, vytvořili nezapomenutelnou atmosféru a žákům, kteří u nás budou příští rok pokračovat, případně začínat přejem krásné léto a v září se na Vás opět budeme těšit!

Mgr. Pavel Čopf

Rozloučení s 5. ročníkem – 28. – 29. 6. 2021

S koncem školního roku 2020/ 2021 naši školu opustily žákyně 5. ročníku. Tento školní rok bohužel nebyl takový, jaký bychom jim ho všichni přáli – školy a přátel zde si děvčata opravdu příliš neužila.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli s nimi náležitě rozloučit. Ve dne 28. a 29. června jsme podnikli výlet do Znojma završený akční “laser game” přestřelkou – na přání dívek :-).

Následně jsme se vrátili do školy, k večeru opekli špekáčky a vydaly se na pomoc kouzelnému skřítkovi. Dobrodružná cesta nás pak zavedla až na opravdovou stezku odvahy plnou kouzelných tvorů. (Děkujeme všem kouzelným tvorům za účast!)

Druhého dne jsme potom vyrazili na cyklovýlet do okolních lesů, brodili se řekami a potoky a vše zakončili odpočinkem na místním koupališti.

Celá akce se perfektně vydařila a věříme, že se našim, dnes již bývalým, žákyním bude i nadále dařit.

Za celý pedagogický sbor,

Mgr. Pavel Čopf

Loutkové divadlo – 24. 6. 2021

V tomto školní roce si naši žáci divadla příliš neužili. Z důvodů pandemických opatření byla všechna objednaná představení ve znojemském divadle zrušena. Ale jak se říká, když nemůže Mohamed k hoře… . Dne 24. 6. k nám do školy přijelo divadlo loutkové. Hrálo se pro žáky MŠ a ZŠ a všichni včetně pedagogů byli z výkonů “herců” – vodičů nadšeni. Těšíme se, že se k nám do školy loutkové divadlo v prosinci vrátí.

Mgr. Pavel Čopf

Návštěva ZOO v Jihlavě – 17. 6. 2021

Dne 17. 6. 2021 žáci naší školy a školky navštívili Zoo v Jihlavě. Zde absolovovali naučné programy v rámci projektu Šablony II. (z něhož byl celý “výlet” financován) pod vedením erudovaného personálu zoologické zahrady a taktéž si měli možmost zvířátka volně prohlédnout. V horkém dni přišla vhod také zmrzlina!

Mgr. Pavel Čopf