Slavnostní zakončení školního roku 2020/ 2021

Uplynulý školní rok nebyl takový, jaký by měl být. O to raději jsmě byli, když jsme alespoň jeho konec mohli oslavit za relativně “normálních” podmínek.

Žáci naší školy si odnesli krásná vysvědčení za potlesku rodičů a také významných osobností naší obce mezi nimiž nechyběl také pan starosta Zbyněk Frey.

Žákyním 5. ročníku, které naši školu letos opouští jsme, doufám, vytvořili nezapomenutelnou atmosféru a žákům, kteří u nás budou příští rok pokračovat, případně začínat přejem krásné léto a v září se na Vás opět budeme těšit!

Mgr. Pavel Čopf

Rozloučení s 5. ročníkem – 28. – 29. 6. 2021

S koncem školního roku 2020/ 2021 naši školu opustily žákyně 5. ročníku. Tento školní rok bohužel nebyl takový, jaký bychom jim ho všichni přáli – školy a přátel zde si děvčata opravdu příliš neužila.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli s nimi náležitě rozloučit. Ve dne 28. a 29. června jsme podnikli výlet do Znojma završený akční “laser game” přestřelkou – na přání dívek :-).

Následně jsme se vrátili do školy, k večeru opekli špekáčky a vydaly se na pomoc kouzelnému skřítkovi. Dobrodružná cesta nás pak zavedla až na opravdovou stezku odvahy plnou kouzelných tvorů. (Děkujeme všem kouzelným tvorům za účast!)

Druhého dne jsme potom vyrazili na cyklovýlet do okolních lesů, brodili se řekami a potoky a vše zakončili odpočinkem na místním koupališti.

Celá akce se perfektně vydařila a věříme, že se našim, dnes již bývalým, žákyním bude i nadále dařit.

Za celý pedagogický sbor,

Mgr. Pavel Čopf

Loutkové divadlo – 24. 6. 2021

V tomto školní roce si naši žáci divadla příliš neužili. Z důvodů pandemických opatření byla všechna objednaná představení ve znojemském divadle zrušena. Ale jak se říká, když nemůže Mohamed k hoře… . Dne 24. 6. k nám do školy přijelo divadlo loutkové. Hrálo se pro žáky MŠ a ZŠ a všichni včetně pedagogů byli z výkonů “herců” – vodičů nadšeni. Těšíme se, že se k nám do školy loutkové divadlo v prosinci vrátí.

Mgr. Pavel Čopf

Návštěva ZOO v Jihlavě – 17. 6. 2021

Dne 17. 6. 2021 žáci naší školy a školky navštívili Zoo v Jihlavě. Zde absolovovali naučné programy v rámci projektu Šablony II. (z něhož byl celý “výlet” financován) pod vedením erudovaného personálu zoologické zahrady a taktéž si měli možmost zvířátka volně prohlédnout. V horkém dni přišla vhod také zmrzlina!

Mgr. Pavel Čopf

Provoz MŠ v letních měsících školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě průzkumu zájmu mezi Vámi – rodiči bude v období letošních letních prázdnin otevřena MŠ v období od 16. do 31. 8. 2021.

Od 1. 9. 2021 poté začíná školní rok 2021/2022. Věřím, že v tomto školním roce se již vše vrátí do “normálního” stavu.

Mgr. Pavel Čopf

Focení žáků ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

v pátek 11. 6. 2021 proběhne focení žáků ZŠ a MŠ. Doporučujeme tomu tedy případně přizpůsobit oblečení Vašich dětí :-).

Mgr. Pavel Čopf

Den “létajících barev” 2. 6. 2021

Dne 2. 6. 2021 jsme v naší škole zorganizovali pro žáky ZŠ a předškoláky z MŠ projektový den pod vedením odbornice paní Zelinkové.

Děti si vytvořily a odnesly domů vlastnoručně vyrobená trička při jejichž výrobě si procvičily svoji manuální zručnost a dozvěděly se něco z fyziky o odstředivé a magnetické síle.

Pavel Čopf